ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ បញ្ជីឈ្មោះជនរ...

បញ្ជីឈ្មោះជនរងគ្រោះនៃការបាក់រលំអគារ នៅខេត្តកែប គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី៤នេះចេញហើយ

0

កែប: រាយនាម ជនរងគ្រោះក្នុងករណី បាក់រលំអគារ នៅខេត្តកែប ដែលមន្ទីរពេទ្យខេត្តកែបទទួលពិនិត្យ គិតត្រឹមម៉ោង ០៩ និង ០០នាទីព្រឹក ថ្ងៃទី៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០៕

មតិយោបល់