ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ សូមបងប្អូនជួយ...

សូមបងប្អូនជួយស៊ែរឲ្យម្ចាស់គាត់ឃើញផង! មានពលរដ្ឋម្នាក់រើសបានកាត ABA នៅក្នុងទូ ATM មុខផ្សារក្ដាម

0

ព្រះសីហនុ: ថ្ងៃទី៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០ មានពលរដ្ឋម្នាក់រើសបានកាត ABAនៅក្នុងទូ ATM មុខផ្សារក្ដាម បើមានបងប្អូនណាភ្លេច អាចមកយកពីគាត់វិញបាន លេខសម្រាប់ទំនាក់ទំនង (0966230000) ៕

មតិយោបល់