ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ បញ្ជីរាយនាមជន...

បញ្ជីរាយនាមជនរងគ្រោះក្នុងករណី បាក់រលំអគារ នៅខេត្តកែប

0

កែប: បច្ចុប្បន្នភាពពីមន្ទីរពេទ្យខេត្តកែប គិតត្រឹមម៉ោង ១២និង៥០នាទី ថ្ងៃទី៥ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០២០នេះ ។
រាយនាមជនរងគ្រោះក្នុងករណី បាក់រលំអគារ នាខេត្តកែបដែលមន្ទីរពេទ្យខេត្តកែបទទួលបាន សូមមើលខ្លឹមសារខាងក្រោម៖

មតិយោបល់