ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ជ្រលងសម្ពាធខ្...

ជ្រលងសម្ពាធខ្ពស់ និងខ្យល់មូសុងឦសានខ្សោយ អាចបង្កឲ្យតំបន់មាត់មានភ្លៀងធ្លាក់

0

ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម៖ ចាប់ពីថ្ងៃទី៨ ដល់ថ្ងៃទី១៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០ ជ្រលងសម្ពាធខ្ពស់ ជាមួយនិងខ្យល់មូសុងឦសានខ្សោយ បក់គ្របដណ្ដប់លើកម្ពុជា សូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹងខាងក្រោម ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់៖

មតិយោបល់