ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ចឹងតើទើបស្ទះណ...

ចឹងតើទើបស្ទះណាស់! គិតត្រឹមខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ យានយន្តក្នុងរាធានីភ្នំពេញសរុបជាង៣លានគ្រឿង

0

ភ្នំពេញ: យោងតាមផេក មន្ទីរសាធារណការ និង ដឹកជញ្ជូនរាជធានីភ្នំពេញ បានឲ្យដឹងថា គិតត្រឹមខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ ស្ថិតិយានយន្តក្នុងរាជធានីភ្នំពេញមានរថយន្តចំនួន ៥០៨,១៤៣គ្រឿង និងទោចក្រយានយន្តចំនួន ១,៩៦៦,៣២២គ្រឿង ដែលបណ្តាលឲ្យមានការកកស្ទះចរាចរ៕

មតិយោបល់