ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ការបិទធ្វើនេស...

ការបិទធ្វើនេសាទត្រីកាម៉ុង សម្រាប់រដូវនេសាទឆ្នាំ២០២០ ជាកំហិតចាប់ពីថ្ងៃទី…

0

ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ៖ ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ សូមបងប្អូនអ្នកនេសាទទាំងអស់មើល និងអានសេចក្ដីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

មតិយោបល់