ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ អគារទីស្ដីការ...

អគារទីស្ដីការថ្មី របស់ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ នឹងចាប់ផ្ដើមសាងសង់ហើយ

0

សូមអានសេចក្ដីជូ​នដំណឹងខាងក្រោម៖

មតិយោបល់