ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ លោក អ៊ាវ ចំរើ...

លោក អ៊ាវ ចំរើន ស្នងការនគរបាលខេត្តកណ្តាលត្រូវបានផ្ទេរទៅនាយរងមន្ទីប្រឆាំងគ្រឿងញៀន ចំណែកលោក ឈឿន សុចិត្ត ស្នងការរងឡើងជំនួស

0

លោក អ៊ាវ ចម្រើន ស្នងការនគរបាលខេត្តកណ្តាលត្រូវបានផ្ទេរទៅនាយរងមន្ទីប្រឆាំងគ្រឿងញៀន ចំណែកលោក ឈឿន សុចិត្ត ស្នងការរងឡើងជំនួស

 

មតិយោបល់