ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ជួយស៊ែរផង! បើ...

ជួយស៊ែរផង! បើបងប្អូនណាបាត់សមាជិក ដូចក្នុងភិនភាគ អាចមកយកលោកយាយ នៅសាលាសង្កាត់បឹងទំពន់ទី២

0

ភ្នំពេញ: រដ្ឋបាលសង្កាត់បឹងទំពន់ទី២ សូមជូនដំណឹងដល់បងប្អូន ដែលបានបាត់សមាជិក មានភិនភាគដូចក្នុងរូបនេះ អាចអញ្ជើញមកទទួលគាត់ នៅសាលាសង្កាត់បឹងទំពន់ទី២បាន។

លោកយាយមានឈ្មោះ សុខ អាយុ៩៤ឆ្នាំ៕

មតិយោបល់