ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ កុំចេះតែហ៊ាន!...

កុំចេះតែហ៊ាន! យុវតីដែលបំផុសព័ត៌មាន បង្កការភ្ញាក់ផ្អើលតាមបណ្ដាញសង្គម ពេលនេះ សមត្ថកិច្ច ហៅមកធ្វើការណែនាំ និងកិច្ចសន្យាហើយ

0

សូមអានខ្លឹមសារដូចខាងក្រោម៖

មតិយោបល់