ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ព័ត៌មានបន្ទាន...

ព័ត៌មានបន្ទាន់! អង្គភាពកំចាត់មីនទី២ រកឃើញគ្រាប់ទី៤ និងធ្វើការបំផ្ទុះ នៅរសៀលនេះហើយ…

0

បាត់ដំបង: អង្គភាពកំចាត់មីនទី២ រកឃើញគ្រាប់ទី៤ និងធ្វើការបំផ្ទុះ នៅវេលាម៉ោង៣ រសៀលថ្ងៃទី៣១ ខែមករា នេះហើយ សូមមេត្តាជ្រាបជាព័ត៌មាន និងអានខ្លឹមសារខាងក្រោម ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់៖

មតិយោបល់