ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ បងប្អូននៅក្រុ...

បងប្អូននៅក្រុងសួងដែលធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ពេលនេះអាចទៅយកបានហើយ

0

ត្បូងឃ្មុំ: ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្រុងសួង ដែលបានធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដែលធ្វើកំឡុងខែតុលា និងខែវិច្ឆិកា បានបោះពុម្ភ:រួចរាល់ហើយ។ សូមប្រជាពលរដ្ឋមកទំនាក់ទំនងមន្រ្តីជំនាញអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណឬប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលទាំងពីរសង្កាត់ដើម្បីយកអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណយកទៅប្រើប្រាស់។
លេខទនាក់ទំនង
097 75 11 000 អធិការក្រុងសួង
0889 967 967
0976 220 167៕

មតិយោបល់