ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ក្មេងសិស្សសាល...

ក្មេងសិស្សសាលាសំណូមពរដល់ អ្នកបើកបរទាំងអស់ថា «ម៉ោងសិស្សចេញរៀន សូមកុំបើកបរលឿនពេក»

0

ត្បូងឃ្មុំ: មានការសំណូមពរពីក្មេងៗ សិស្សសាលា ដល់អ្នកបើកបរទាំងអស់ថា «ម៉ោងសិស្សចេញរៀន សូមកុំបើកបរលឿនពេក»៕

មតិយោបល់