ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ត្រៀមបើកទឹកទុ...

ត្រៀមបើកទឹកទុកផងអ្នកខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ ប្រយ័ត្នអត់ប្រើ

0

ដើម្បីជ្រាបច្បាស់ សូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

មតិយោបល់