ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ទិវានៃក្ដីស្រ...

ទិវានៃក្ដីស្រទ្បាញ់ចូលជិតដល់ហើយ សូមបងប្អូន ជាពិសេសយុវជនយុវតី នាំគ្នារក្សាភាពថ្លៃថ្នូរ គោរពដឹងគុណមាតាបិតា និងអ្នកជុំវិញខ្លួន ជៀសវាងប្រព្រឹត្តអំពើខុសប្រពៃណី

0

សូមអានសេចក្ដីអំពាវនាវខាងក្រោម៖

មតិយោបល់