ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ក្រសួងសាធារណក...

ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន សម្រេចផ្អាកការអនុញ្ញាត ចូលចតនាវាដឹកអ្នកដំណើរ ឫអ្នកទេសចរ ចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីកដាលនៃជំងឺ COVID-19

0

ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន៖ សូមជម្រាបជូនដល់ ម្ចាស់នាវា និងភ្នាក់ងារនាវា នៃនាវាដឹកអ្នកដំណើរ ឫអ្នកទេសចរទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថា សូមអានខ្លឹមសារខាងក្រោម ដើម្បីដឹងកាន់តែច្បាស់៖

មតិយោបល់