ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ព័ត៌មានក្ដៅៗ ...

ព័ត៌មានក្ដៅៗ KTV និងរោងភាពយន្ត នៅទូទាំងប្រទេស ត្រូវបានបិទចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅ រហូតដល់ពេលជំងឺកូវីដ១៩ បានធូរស្រាល

0

ក្រសួងសុខាភិបាល៖ ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ សូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

មតិយោបល់