ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ អាជីវកម្មបៀរហ...

អាជីវកម្មបៀរហ្គាឌិន និងកន្លែងម៉ាស្សា ស្ប៉ា សូណា នៅខេត្តព្រះវិហារ ត្រូវបិទហើយ

0

ដើម្បីជ្រាបច្បាស់ សូមមើល និងអានសេចក្ដីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

មតិយោបល់