ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ សូមបងប្អូននៅរ...

សូមបងប្អូននៅរាជធានីភ្នំពេញ ប្រើប្រាស់ទឹកសន្សំសំចៃ ដោយសារការផ្គត់ផ្គង់មិនគ្រប់គ្រាន់…

0

ភ្នំពេញ: ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ សូមអានកំណត់ហេតុ ស្តីពីស្ថានភាពខ្វះខាតទឹកប្រើប្រាស់ ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនេះ៖

មតិយោបល់