ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ដំណឹងល្អ! បងប...

ដំណឹងល្អ! បងប្អូននៅក្រុងសួង ទៅយកអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ មន្រ្តីជំនាញធ្វើរួចហើយ…

0

ត្បូងឃ្មុំ: ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្រុងសួងជ្រាបថា អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដែលបងប្អូនបានធ្វើនៅចុងខែ២ ដើមខែ៣ និងយុទ្ធនាការចុះធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ជូនសិស្សានុសិស្ស នៅតាមអនុវិទ្យាល័យ និងវិទ្យាល័យ សួង អត្តសញ្ញណប័ណ្ណបាត់ បានបោះពុម្ពរួចរាល់ហើយ ។

ប្រជាពលរដ្ឋ អាចទំនាក់ទំនងមន្រ្តីជំនាញអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលទាំងពីរសង្កាត់ ដើម្បីទៅយកអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ខលទៅលេខ៖ 097 75 11 000 លោកអធិការក្រុងសួង 097 216 1111 អធិការរងផែនអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ 0889 967 967 អធិការរងផែនអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ 097 900 1747 នាយផ្នែកអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ 0976 220 167 រងផ្នែកអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ៕

មតិយោបល់