ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ តោះៗ មកមើលកម្...

តោះៗ មកមើលកម្ពស់ទឹកទន្លេ តាមបណ្តាស្ថានីយ នៅថ្ងៃនេះ!……

0

ក្រសួងធនធានទឹក: ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់នោះ​​​​​​ សូមមើលព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មាននិងព្យាករណ៍កម្ពស់ទឹកនៅខាងក្រោមនេះ៖

មតិយោបល់