ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ នៅព្រឹកនេះស្ថ...

នៅព្រឹកនេះស្ថានភាពទឹកអាងទឹកតាម៉ុក លើសកម្ពស់ឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្ន

0

ឧត្តរមានជ័យ: ថៃ្ងទី៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០ វេលាម៉ោង ៦និង២០នាទីព្រឹក ស្ថានភាពទឹកនៅអាងទឹកតាម៉ុក ស្ថិតនៅឃុំអន្លង់វែង ស្រុកអន្លង់វែង ទឹកមានកម្ពស់ ៣,៨៣ម៉ែត្រ លើសកម្ពស់ឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្ន ០,០៣ម៉ែត្រ កម្ពស់ប្រកាសអាសន្ន ៤,២០ម៉ែត្រ ៕

មតិយោបល់