ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ បងប្អូន! បង្ក...

បងប្អូន! បង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ ចំពោះជំនន់ទឹកភ្លៀង និងរលកសមុទ្រ ចាប់ពីថ្ងៃទី២៤ ដល់ថ្ងៃទី២៧ ខែកញ្ញានេះ

0

ភ្នំពេញ: ដើម្បីជ្រាបច្បាស់ សូមមើលសេចក្តីជូនដំណឹង នៅខាងក្រោមនេះ៖

មតិយោបល់