ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ផ្លូវជាតិ ផ្ល...

ផ្លូវជាតិ ផ្លូវខេត្ត ក្នុងភូមិសាស្រ្តខេត្តកណ្ដាល ចរាចរណ៍ធម្មតា លើកលែងតែផ្លូវជាតិលេខ២,២០ និងលេខ1KD9 ហាមឃាត់ចំពោះរថយន្តដឹកទំនិញធុនធំ

0

ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន: ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ សូមអានខ្លឹមសារខាងក្រោម៖

មតិយោបល់