ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ADB នឹងប្រកាស...

ADB នឹងប្រកាសពីការព្យាករណ៍កំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជា នាព្រឹកថ្ងៃទី៣០មីនា

0

(ភ្នំពេញ)​: ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ADB នឹង​ផ្សព្វផ្សាយ​អំពី​ការព្យាករណ៍​ពី​កំណើនសេដ្ឋកិច្ច​នៅ​កម្ពុជា នា​ម៉ោង ១០ និង ១៥ នាទី ព្រឹក​ថ្ងៃទី​៣០​មីនា នៅ​ទីស្នាក់ការ​កណ្តាល​របស់​ខ្លួន នៅ​ជិត​វិមានឯករាជ្យ​។ 
ក្នុង​របាយការណ៍ “the Asian Development Outlook 2016 (ADO 2016)” ADB នឹង​លើក​បង្ហាញ​ពី​សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា និង​ប្រទេស​ក្នុង​តំបន់ នៅ​ឆ្នាំ​២០១៦ និង​ឆ្នាំ​២០១៧៕​

មតិយោបល់