ប្រជាពលរដ្ឋសំណូមពរទៅអាជ្ញាធរ និងមន្ត្រីជំនាញ ក្រុងបានលុង ឲ្យជួយមើលភ្លើងបំភ្លឺផ្លូវផង ព្រោះកន្លែងខ្លះភ្លឺ កន្លែងខ្លះងងឹត

រតនគីរី: នៅព្រឹកថ្ងៃទី៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១ ប្រជាពលរដ្ឋសំណូមពរទៅអាជ្ញាធរ និងមន្ត្រីជំនាញ ក្រុងបានលុង ខេត្តរតនគិរី ជួយមើលភ្លើងបំភ្លឺផ្លូវផង ព្រោះកន្លែងខ្លះភ្លឺ កន្លែងខ្លះងងឹត ធ្វើឲ្យពលរដ្ឋពិបាកក្នុងការធ្វើដំណើរ ជិះកង់ ម៉ូតូ និងដើរហាត់ប្រាណពេលល្ងាច៕

មតិយោបល់