-

សូមមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់! ខ្យល់កន្ត្រាក់រលំផ្ទះ និងរបើកដំបូលចំនួន ៣៣ខ្នង

យោងតាមផេករបស់រដ្ឋបាលស្រុកបសេដ្ឋ បានឲ្យដឹងថា នារសៀលថ្ងៃទី១៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១ ស្រុកបសេដ្ឋមានករណីខ្យល់កន្ត្រាក់ធ្វើឲ្យរលំផ្ទះ និងរបើកដំបូលផ្ទះចំនួន ៣៣ខ្នង ក្នុងនោះធ្ងន់ ចំនួន ១២ខ្នង និងមធ្យមចំនួន ២១ខ្នង ក្នុងឃុំចំនួន៤ដែលមានដូចខាងក្រោម÷
១.ឃុំកក់ ធ្ងន់ចំនួន ១ខ្នង និងមធ្យម ចំនួន ៨ខ្នង
២.ឃុំទួលអំពិល ធ្ងន់ចំនួន ៦ខ្នង និងមធ្យមចំនួន ១១ខ្នង
៣.ឃុំព្រះខែ ធ្ងន់ចំនួន ៥ខ្នង
៤.ឃុំភារីមានជ័យ មធ្យមចំនួន ២ខ្នង៕

 

មតិយោបល់