ចាប់ពីថ្ងៃទី១-៧ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១នេះ កម្ពុជានឹងមានភ្លៀង ផ្គរ រន្ទះ និងខ្យល់កន្ត្រាក់

ភ្នំពេញ: ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់នោះ សូមអញ្ជើញមើលសេចក្តីជូនដំណឹងនៅខាងក្រោមនេះ៖

មតិយោបល់