-

សូមប្រកាសស្វែងរក សាច់ញាតិអ្នកជំងឺម្នាក់ កំពុងសម្រាកនៅផ្នែកសង្រ្គោះបន្ទាន់

ស្វាយរៀង: យោងតាមផេក មន្ទីរពេទ្យខេត្តស្វាយរៀង បានឲ្យដឹងថា នៅថ្ងៃទី១១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១នេះ សូមប្រកាសស្វែងរក បងប្អូនសាច់ញាតិរបស់អ្នកជំងឺ ដែលមានភិនភាគដូចរូបខាងក្រោម ឥឡូវកំពុងសម្រាកនៅផ្នែកសង្រ្គោះបន្ទាន់ សូមទំនាក់ទំនងមកលេខ៖ 011 402 947/ 071 634 45 53/ 017 43 40 02 ៕

មតិយោបល់