-

បញ្ជូនទៅសង្រ្គោះភ្លាមៗបន្ទាប់ពីជិះបុកឆ្កែកំពុងរត់

កំពង់ធំៈ កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី៣០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១ កម្លាំងនគរបាលអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកតាំងគោក បានជួយសង្រ្គោះបឋម ករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ជិះបុកសត្វឆ្កែ និងដឹកបញ្ជូនទៅកាន់មណ្ឌលសុខភាពតាំងគោក៕

 

មតិយោបល់