ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ សូមជួយផ្សព្វផ...

សូមជួយផ្សព្វផ្សាយឲ្យទូលំទូលាយផង! មេត្តាបញ្ឈប់ការទិញ និងចែកចាយឱសថបំប៉នផ្លូវភេទបុរសឈ្មោះ EXPANDOM ជាបន្ទាន់

0

ភ្នំពេញ: ក្រសួងសុខាភិបាល បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ហាមឃាត់ ការលក់ ឬចែកចាយឱសថបំប៉នផ្លូវភេទបុរសឈ្មោះ EXPANDOM គ្មានបញ្ជិកា និងគ្មានច្បាប់ពីក្រសួងសុខាភិបាល៕

មតិយោបល់

Loading...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.