-

ត្រៀមសម្លៀកបំពាក់ក្រាស់ៗ បងប្អូន! កម្ពុជានឹងចុះត្រជាក់ខ្លាំង នៅដើមខែក្រោយខាងមុខនេះ…

ភ្នំពេញៈ ដើម្បីជ្រាបនូវខ្លឹមសារកាន់តែច្បាស់នោះ សូមបងប្អូនអញ្ជើញមើលសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម ស្តីពី ស្ថានភាពអាកាសធាតុ នៅខាងក្រោមនេះ!….

មតិយោបល់