ព័ត៌មានជាតិ

ការបិទចរាចរជាបណ្ដោះអាសន្ន តាមរថយន្តគ្រប់ប្រភេទ លើកំណាត់ផ្លូវ៧០អា នៅស្រុកមុខកំពូល…

ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូនៈ ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ សូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

មតិយោបល់