-

អ៊ំប្រុសមានវ័យចំណាស់ម្នាក់ បានបាត់ខ្លួនពីរថ្ងៃមិនឃើញមកផ្ទះ បងប្អូនប្រទះឃើញទាក់ទងលេខខាងក្រោមនេះ!…

ភ្នំពេញ: (ព័ត៌មានបឋម) តាមសេចក្តីរាយការណ៍ពីក្រុមការងារ នៃអង្គភាពសារព័ត៌មាន Post News បញ្ជាក់ប្រាប់ឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី០៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២នេះថា មានករណីអ៊ំប្រុសវ័យចំណាស់ម្នាក់ មានអាយុជាង៧០ឆ្នាំ បានចេញបាត់ពីផ្ទះតាំងពីថ្ងៃទី០៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ រហូតមកដល់ថ្ងៃទី០៨ ខែឧសភានេះ ក្រុមគ្រួសារនៅមិនទាន់ឃើញជនរងគ្រោះវិលត្រលប់មកផ្ទះវិញនោះទេ ។ ដូច្នេះ បើបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបានប្រទះឃើញគាត់ ដែលមានភិនភាគដូចខាងក្រោមនេះ មេត្តាទាក់ទងទៅសាច់ញាតិជនរងគ្រោះ ដែលមានលេខទូរស័ព្ទ៖ ០១០ ៦៥ ៨១ ៣៣ ៕

មតិយោបល់