-

មន្រ្តីជំនាញជួយមើលលូអមសងខាងផ្លូវក្នុងក្រុងបានលុងផងរងការខូចអស់ហើយទុកឲ្យពលរដ្ឋរិះគន់

ខេត្តរតនគីរី: ប្រជាពលរដ្ឋសំណូមពរតាមរយះតាមសារព័ត៌មាន Post News នារសៀវថ្ងៃទី១២ ខែមករា ឆាំ២០២៣ ទៅមន្រ្តីជំនាញជួយមើលលូអមសងខាងផ្លូវក្នុងក្រុងបានលុងរងការខូចអត់មានគម្រប់ជួនណាប្រជាពលរដ្ឋ
ដើរហាត់ប្រាណឬធ្វើដំណើរខ្លាចគ្រោះថ្នាក់ដល់ពួកគាត់មន្រ្តីជំនាញនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានហាក់បីដូចជាមើលមិនឃើញពីបញ្ហានេះទុកចោលឲ្យពលរដ្ឋរិះគន់បើក្រឡេកទៅមើលសោភ័ណភាពឃើញថាស្អាតមានកាតុបតែងភ្លើងបំភ្លឺផ្លូវប្រូព្រាតគ្រាប់ពណ៌ចម្រុះធ្វើឲ្យមានភាពទាក់ទាញ។

មតិយោបល់