-

ករណីទឹកហូរខ្លាំងបណ្ដាលឲ្យស្រុតផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋនិងបាក់ដីនៅ​ សង្កាត់រកាខ្ពស់

កណ្ដាល : (ព័ត៌មានបឋម)​ ករណីទឹកហូរខ្លាំងបណ្ដាលឲ្យស្រុតផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋនិងបាក់ដីស្ថិតក្នុងភូមិព្រែកថី សង្កាត់
រកាខ្ពស់ ក្រុងតាខ្មៅ​ ខេត្តកណ្ដាល នាព្រឹកថ្ងៃទី១៦​ខែមករា​ ឆ្នាំ២០២៣ ។
ឃើញប្រជាពលរដ្ឋខ្លះរើអីវ៉ាន់ចេញពីផ្ទះទៅរកទីទួលមានសុវត្ថិភាព។

មតិយោបល់