ព័ត៌មានជាតិ

កណ្តាល:(ពត័មានបឋម)ករណីប្រទះឃើញសាកសពស្រ្តីម្នាក់នៅក្នុងរណ្តៅមានរុំកន្ទេល ឃុំជើងកែប ស្រុកកណ្តាលស្ទឹង ខេត្តកណ្តាល នាព្រឹកថ្ងៃទី៦.មិថុនា.ឆ្នាំ២០២៣!!!

មតិយោបល់