ព័ត៌មានជាតិ

ករណីសង្ស័យយុវជនម្នាក់បើករថយន្តធ្លាក់ទឹកបឹងតាកែវបណ្តាលអោយរងការខូចខាត…

តាកែវ:(ពត័មានបឋម)ករណីសង្ស័យយុវជនម្នាក់បើករថយន្តធ្លាក់ទឹកបឹងតាកែវបណ្តាលឲ្យរងការខូចខាត ស្ថិតក្នុងសង្កាត់បារ៉ាយ ក្រុងដូនកែវ ខេត្តតាកែវ នាព្រឹកថ្ងៃទី៥.កក្កដា.ឆ្នាំ២០២៣!!!

មតិយោបល់