ព័ត៌មានជាតិ

Update៖សពយុវតីផនស្រីខួច ដែលបាត់ខ្លួន នៅជ្រោះឱម៉ាល់ បានរកឃើញហើយនៅព្រឹកនេះ…

កំពត:(ពត័មានបឋម)បន្ទាប់ពីធ្វើការរុករក អស់រយៈពេល៣ថ្ងៃ នៅព្រឹកទី០២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៣ សមត្ថកិច្ចខេត្តកំពត បានរកឃើញសាកសពយុវតីឈ្មោះ ផន ស្រីខួច ដែលបាត់ខ្លួននៅជ្រោះឱម៉ាល់នោះហើយ
នេះបើយោងតាមការ បញ្ជាក់ពីសមត្ថកិច្ចនគរបាល ខេត្តកំពត។

មតិយោបល់