ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ប្រយ័ត្ន! តំប...

ប្រយ័ត្ន! តំបន់សមុទ្រប្រឈមនឹងរលកខ្ពស់ៗ និងតំបន់ខ្ពង់រាបប្រឈមនឹងជំនន់ទឹកភ្លៀង

0

ភ្នំពេញ: យោងតាមការចេញផ្សាយ របស់ក្រសួងធនធាន និងឧតុនិយមនៅថ្ងៃទី១២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦ បានឲ្យដឹងថា ៖

80

មតិយោបល់