ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ចាប់ពីថ្ងៃស្អ...

ចាប់ពីថ្ងៃស្អែក! រាជធានីខេត្តចំនួនពីរ នឹងគ្មានភ្លើង៤ថ្ងៃជាប់គ្នា

0

ភ្នំពេញ: តាមសេចក្ដីជូនដំណឹងឲ្យដឹងថា អគ្គិសនីកម្ពុជា នឹងធ្វើការផ្ដាច់ចរន្តអគ្គិសនីនៅតំបន់មួយចំនួនក្នុងរាជធានីខេត្តចំនួន២ រយ:ពេល៤ថ្ងៃជាប់ៗគ្នា ចាប់ពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១៥ ដល់ថ្ងៃអាទិត្យ ទី១៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦។

បើតាមអគ្គិសនីកម្ពុជា ការផ្ដាច់ភ្លើងនៅរាជធានីភ្នំពេញ និងខេត្តកណ្ដាល រយ:ពេល៤ថ្ងៃនេះ គឺធ្វើឡើងដើម្បីឲ្យក្រុមការងារអនុវត្តការជួសជុល ផ្លាស់ប្ដូរ ដំឡើងបរិក្ខារ និងរុះរើគន្លងខ្សែបណ្ដាញ បង្កលក្ខណ:ដល់ការដ្ឋានពង្រីកផ្លូវ។

ព័ត៌មានលម្អិតសូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹងពីការផ្ដាច់ភ្លើងបណ្ដោះអាសន្នទៅតាមពេលវេលា និងទីកន្លែងដូចខាងក្រោម៖

edc_pp_15-09-16-1 edc_pp_15-09-16-2

មតិយោបល់