ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ អគ្គិសនីកំពង់...

អគ្គិសនីកំពង់ចាម ផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនីចំនួន២ថ្ងៃ

0

ភ្នំពេញ: អគ្គិសនីកំពង់ចាម បានជូនដំណឹងពីការផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនីរយ:ពេល២ថ្ងៃនៅតាមតំបន់មួយចំនួន គឺនៅថ្ងៃសុក្រ ទី១៦ ចាប់ម៉ោង៨ព្រឹកដល់ម៉ោង១០ព្រឹក និងថ្ងៃអាទិត្យ ទី១៨ ចាប់ពីម៉ោង៧ព្រឹកដល់ម៉ោង៥ល្ងាច គឺដាច់មួយថ្ងៃពេញតែម្ដង៕

photo_2016-09-15_09-26-08 photo_2016-09-15_09-26-11

មតិយោបល់