ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ រង្វាន់ម៉ូតូ ...

រង្វាន់ម៉ូតូ Cellcard Super Bike លើកទី២ រកឃើញអ្នកឈ្នះ

0

ភ្នំពេញ: ក្រុមហ៊ុនសែលកាត បានធ្វើការចាប់រង្វាន់ដើម្បីស្វែងរកអ្នកមានសំណាងឈ្នះនូវម៉ូតូ Cellcard Super Bike សម្រាប់១រង្វាន់ចុងក្រោយ ពីគម្រោង XG6 កាលពីថ្ងៃទី១៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦ ដែលប្រព្រឹត្តទៅការិយាល័យកណ្តាលរបស់ខ្លួន។

ក្រុមហ៊ុន សែលកាត បានស្វែងរកឃើញនូវលេខទូរស័ព្ទអតិថិជនរបស់ខ្លួន ដែលមានលេខ ០១២ ៨២៣ ១១២ ដែលបានភ្ជាប់គម្រោង XG6 ហើយបានឈ្នះរង្វាន់ម៉ូតូ Cellcard Super Bike ១រងា្វន់ទៀត ជារង្វាន់ចុងក្រោយ។

គួរជម្រាបថា គម្រោង XG6 ថ្មីកាន់តែធំ កាន់តែប្រសើររបស់សែលកាត កាន់តែអស្ចារ្យ។ ទូរស័ព្ទ ឬផ្ញើសារ និងលេងអ៊ីនធើណិត 8000mb ហើយមានឱកាសឈ្នះម៉ូតូច្នៃដ៏ស្រស់ស្អាត ផលិតនៅកម្ពុជា ដោយយុវជនខ្មែរ ប្រកបដោយទេពកោសល្យ។ ដើម្បីចូលរួមការចាប់រង្វាន់ឈ្នះម៉ូតូនេះ លោកអ្នកគ្រាន់តែភ្ជាប់គម្រោង XG6 ថ្មីប៉ុណ្ណោះ ដោយចុច #8282#60#៕

cellcard-super-bike_19-09-16-1

cellcard-super-bike_19-09-16-2

cellcard-super-bike_19-09-16-3

cellcard-super-bike_19-09-16-4

cellcard-super-bike_19-09-16-5

Loading...