ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ (អ្នកមានជម្ងឺ...

(អ្នកមានជម្ងឺថ្លើមកុំភ័យ) មន្ទីរពេទ្យព្រះកុសុមៈ ព្យាបាលអត់យកលុយទេ

0

ភ្នំពេញ: មន្ទីរពេទ្យព្រះកុសុម: មានកិត្តយស សូមជម្រាបជូនដំណឹង ដល់បុគ្គលិកមន្ត្រីរាជការមន្ទីរពេទ្យព្រះកុសុម:ទាំងអស់ និងបុគ្គលិក មន្ត្រីរាជការដែលចូលនិវត្តន៍របស់មន្ទីពេទ្យព្រះកុសុម: ទាំងអស់ ឲ្យបានជ្រាបថា៖ រាល់ការពិនិត្យ និង​ ព្យាបាលជំងឺទូទៅនៅមន្ទីពេទ្យព្រះកុសុម: នឹងពុំត្រូវបានបង់ប្រាក់ឡើយ។

ដោយឡែក ជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទសេ(C) មន្ទីរពេទ្យមានការព្យាបាលដោយឥតគិតថ្លៃ សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋ ទូទាំងប្រទេសនិង ដោយមានការសហការជាមួយ អង្គកាគ្រូពេទ្យគ្មានព្រំដែន។

ជាងនេះទៅទៀត សូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់ គ្រូពេទ្យព្យាបាលនៅតាមមន្ទីរពេទ្យ បង្អែកខេត្តនានា​ ដែលចង់មកធ្វើកម្មសិក្សា បង្កើនចំណេះដឹង អាចទាក់ទងមកការិយាល័យរដ្ឋបាល របស់មន្ទីរពេទ្យដើម្បី រៀបចំសំណុំបែបបទគតិយុត្តិ៕

សេចក្តីជូនដំណឹង សេចក្តីជូនដំណឹង សេចក្តីជូនដំណឹង សេចក្តីជូនដំណឹង

មតិយោបល់