ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ រដ្ឋបាលរាជធាន...

រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ បាននិងកំពុងដំឡើងបង្គោលហ្វាខ្ពស់ប្រភេទ LED ចំនួន៥បង្គោលនៅកន្លែងកំសាន្ត

0

ភ្នំពេញ: ដើម្បីឲ្យរាជធានីភ្នំពេញកាន់តែមានសោភ័ណភាពទាក់ទាញភ្លៀវជាតិ អន្តរជាតិ និងម្យ៉ាងទៀតដើម្បីបម្រើការកម្សាន្ត សប្បាយជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលរាត្រី រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ បាននិងកំពុងដំឡើងបង្គោលហ្វាខ្ពស់ៗ ប្រភេទ LED ចំនួន៥បង្គោលនៅកន្លែងកម្សាន្តនានានៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ស្របពេលដែលសួនច្បារនានា កំពុងធ្វើការកែលម្អឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើង និងការពង្រាយបង្គន់អនាម័យទំនើបៗជាច្រើនកន្លែងនោះ។

មន្ត្រីរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានឲ្យដឹងថា ដើម្បីបង្កលក្ខណ:ងាយស្រួលក្នុងការកម្សាន្តសប្បាយជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលរាត្រី នៅថ្ងៃទី១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦នេះ រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ បាននិងកំពុងដំឡើងបង្គោលហ្វាខ្ពស់ប្រភេទ LED ចំនួន៥បង្គោលនៅតាមទីកន្លែងកម្សាន្តនានានៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ក្នុងនោះរួមមាន ការដំឡើងបង្គោលហ្វាខ្ពស់ប្រភេទ LED ចំនួន៤បង្គោលនៅទីធ្លាសួនច្បារបទុមវតី និងចំនួន១បង្គោលទៀតនៅសួនច្បារអរិយក្សត្រ៕

រដ្ឋបាលរាជធានីដំឡើងបង្គោលភ្លើង រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ បាននិងកំពុងតម្លើងបង្គោលហ្វាខ្ពស់ប្រភេទ LED ចំនួន៥បង្គោលនៅកន្លែងកំសាន្ត រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ បាននិងកំពុងតម្លើងបង្គោលហ្វាខ្ពស់ប្រភេទ LED ចំនួន៥បង្គោលនៅកន្លែងកំសាន្ត រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ បាននិងកំពុងតម្លើងបង្គោលហ្វាខ្ពស់ប្រភេទ LED ចំនួន៥បង្គោលនៅកន្លែងកំសាន្ត រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ បាននិងកំពុងតម្លើងបង្គោលហ្វាខ្ពស់ប្រភេទ LED ចំនួន៥បង្គោលនៅកន្លែងកំសាន្ត រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ បាននិងកំពុងតម្លើងបង្គោលហ្វាខ្ពស់ប្រភេទ LED ចំនួន៥បង្គោលនៅកន្លែងកំសាន្ត រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ បាននិងកំពុងតម្លើងបង្គោលហ្វាខ្ពស់ប្រភេទ LED ចំនួន៥បង្គោលនៅកន្លែងកំសាន្ត

មតិយោបល់