ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ដាច់ភ្លើងនៅខេ...

ដាច់ភ្លើងនៅខេត្តស្វាយរៀង នាថ្ងៃទី១៣ ខែវិច្ឆិកា

0

ស្វាយរៀង: យោងតាមអគ្គិសនីកម្ពុជា បានឲ្យដឹងថា នៅថ្ងៃទី១៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦ ចាប់ពីម៉ោង ០៦ ព្រឹក ដល់ម៉ោង ១៧ និង៣០ ល្ងាច ការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីនៅក្រុងបាវិត នឹងផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្ន (លើកលែងតែ សង្កាត់ច្រកម្ទេស និងសង្កាត់ព្រៃអង្គុញ) ដោយមូលហេតុភាគីវៀតណាម ស្នើសុំធ្វើការជួសជុសបណ្ដាញ។

ក្នុងករណីវៀតណាមជួសជុលរួចមុនកាលកំណត់ អគ្គិសនីស្វាយរៀងនឹងធ្វើការភ្ជាប់ចរន្តអគ្គិសនី ជូនប្រើបានវិញតាមសភាពជាក់ស្ដែង៕

%e1%9e%a2%e1%9e%82%e1%9f%92%e1%9e%82%e1%9e%b7%e1%9e%9f%e1%9e%93%e1%9e%b8

មតិយោបល់