ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ សមត្ថកិច្ច ឃា...

សមត្ថកិច្ច ឃាត់ខ្លួនបក្ខពួករកស៊ីជួលស្ត្រី ឲ្យពពោះជំនួស

0

ភ្នំពេញ: នៅពេលដែលបណ្តាប្រទេសដទៃ ចេញច្បាប់បិទមិនឲ្យមានការជួលស្រី្តពពោះដើម្បីបង្កើតកូនជំនួស បណ្តាញជំនួញនេះ បានហូរចូលមកកម្ពុជា ហើយបង្កើតមេខ្យល់ឲ្យដើរ លួងលោម អូសទាញស្ត្រីឲ្យស៊ីឈ្នួលពពោះជំនួស អ្នកដែលចង់បានកូន រហូតដល់ក្រុម(មនុស្សប្រុស ស្រលាញ់ប្រុសដូចគ្នា) ចង់បានកូន ក៏មកកម្ពុជារកកូនដែរ។ ជំនួញមួយនេះ ធ្វើឲ្យពួកឈ្មួញចំណេញកប់ពពក អ្នកចង់បានកូនត្រូវចំណាយ៥ម៉ឺនដុល្លារ។

ក្នុងដំណាក់កាលអន្តរកាល កម្ពុជាមិនទាន់មានច្បាប់ទប់ស្កាត់អំពើជួលស្រ្តីឲ្យពពោះជំនួសនោះទេ។ បើយើងមិនទប់ស្កាតអំពើនេះទេ ប្រទេសយើងនឹងក្លាយជា សហគ្រាសផលិតមនុស្ស។
ក្នុងក្រមរដ្ឋប្បវេណីកម្ពុជាចេញថា កូនដែលកើតចេញពីផ្ទៃអ្នកណា គឺជាកូនរបស់អ្នកនោះ តែអ្នកវិទ្យាសាស្រ្តថា DNA ត្រូវជាមួយអ្នកណា ជាកូនអ្នកនោះទៅវិញ …?

ខាងក្រោមនេះ គឺជាពួកបណ្តាញរកស៊ីជួលស្រ្តីឲ្យពពោះជំនួសដែលធ្លាប់រកស៊ីនៅប្រទេសថៃ ប៉ុន្តែដល់ពេលប្រទេសថៃចេញច្បាប់បិទ ពួកគេចូលមកកម្ពុជា ដើម្បីបន្តជំនួញរបស់គេ ដែលសមត្ថកិច្ចយើង ទើបបង្រ្កាបបានកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី១៨ ខែវិឆ្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦៕

ឈ្មួញស៊ីឈ្នួលពពោះ ឈ្មួញស៊ីឈ្នួលពពោះ ឈ្មួញស៊ីឈ្នួលពពោះ ឈ្មួញស៊ីឈ្នួលពពោះ

មតិយោបល់