ផ្ទះ អចលន​ទ្រព្យ អចលនទ្រព្យប្រ...

អចលនទ្រព្យប្រភេទណាខ្លះដែលជាប់ពន្ធ ហើយនរណាជាអ្នកជាប់ពន្ធលើអចលនទ្រព្យ?

0

កាលពីអត្ថបទមុន លោកអ្នកបានជ្រាបរួចមកហើយអំពីអចលនទ្រព្យដែលត្រូវបានលើកលែងពន្ធ​ ហើយថ្ងៃនេះ Post Real Estate នឹងលើកយកអំពីប្រភេទអចលនទ្រព្យណាខ្លះដែលជាប់ពន្ធ ហើយនរណាជាអ្នកជាប់ពន្ធលើអចលនទ្រព្យ?

យោងតាមគេហទំព័រអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុបានឲ្យដឹងថា ប្រភេទអចលនទ្រព្យដែលត្រូវបានជាប់ពន្ធមានដូចខាងក្រោម​នេះ ៖

  • ដី ( ដែលមាន ឬគ្មានអគារ)
  • លំនៅដ្ឋាន
  • អគារ ឬសំណង់ផ្សេងៗដែលនៅលើដីរួមមាន៖ សញ្ឋាគារ ផ្ទះល្វែង ការិយាល័យ ខុនដូ រោងចក្រ ឃ្លាំងទំនិញ អគារឧស្សាហកម្ម និងចំណតរថយន្ត។

ចំណែកអ្នកជាប់ពន្ធលើអចលនទ្រព្យគឺសំដៅដល់រូបវន្តបុគ្គល ឬនីតិបុគ្គលណាមួយដូចខាងក្រោម៖

  • កម្មសិទ្ធិករ ៖ កម្មសិទ្ធិករគឺជារូបវន្តបុគ្គល​ ឬនីតិបុគ្គលដែលមានបណ្ណសម្គាល់សិទ្ធិ ឬវិញ្ញាបនបត្រសម្គាល់ម្ចាស់អចលនវត្ថុ ដែលចេញដោយរដ្ឋបាលសុរិយោដី។
  • អ្នកកាន់កាប់៖ អ្នកកាន់កាប់គឺជារូបវន្តបុគ្គល ឬនីតិបុគ្គលដែលកាន់កាប់អចលនទ្រព្យ ប៉ុន្តែមិនមានបណ្ណសម្គាល់សិទ្ធិ ឬវិញ្ញាបនបត្រសម្គាល់ម្ចាស់អចលនវត្ថុដែលចេញដោយរដ្ឋបាលសុរិយោដី។
  • អ្នកទទួលផលប្រយោជន៍ចុងក្រោយ៖ អ្នកទទួលផលប្រយោជន៍ចុងក្រោយសំដៅដល់រូបវន្តបុគ្គល ឬនីតិបុគ្គលដែលមានសិទ្ធិប្រើប្រាស់ ឬសិទ្ធិអាស្រ័យផល សិទ្ធិចាត់ចែង និងសិទ្ធិអាស្រ័យនៅចុងក្រោយលើអចលនទ្រព្យ៕

 

មតិយោបល់