ផ្ទះ អចលន​ទ្រព្យ ក្រុមហ៊ុនអាមេ...

ក្រុមហ៊ុនអាមេរិក គ្រោងវិនិយោគ ៥០០លានដុល្លារ លើថាមពលសូឡា នៅកម្ពុជា

0

ក្រុមហ៊ុនអាមេរិក Omni Navitas​ បានបង្ហាញពីគម្រោងវិនិយោគធំមួយនៅកម្ពុជា ដោយគ្រោងចំណាយទឹកប្រាក់ ៥០០លានដុល្លារអាមេរិក ដើម្បីផលិតអគ្គិសនីពីបន្ទះសូឡា មានអនុភាពផលិតថាមពល ១៥០មេហ្កាវ៉ាត់។

នៅពេលដែលគម្រោងនេះចេញជារូបរាង វានឹងក្លាយជាកសិដ្ឋានផលិតអគ្គិសនី ពីបន្ទះសូឡាធំជាងគេនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ ហើយការសាងសង់ដំបូងនឹងបង្កើតការងារ ៣០០០នាក់។

គម្រោងនេះ ត្រូវការផ្ទៃដីប្រហែល ៥០០ហិកតា ដើម្បីដំឡើងបន្ទះសូឡា ហើយនៅពេលកសិដ្ឋាននេះប្រតិបត្តិការ នឹងផលិតថាមពលបានប្រហែល ២៧៥គីឡូវ៉ាត់ម៉ោងប្រចាំឆ្នាំ។

បរិមាណអគ្គិសនី បានមកពីការផលិតក្នុងស្រុក កើនឡើងពី ៧៧ភាគរយ នៅឆ្នាំ ២០១៦ ដល់ ៨១ភាគរយ នៅឆ្នាំ ២០១៧ ហើយបរិមាណថាមពលអគ្គិសនីនាំចូលពីប្រទេសជិតខាង បានថយចុះពី ២២ភាគរយ នៅឆ្នាំ ២០១៦ មកដល់ ១៨ភាគរយនៅឆ្នាំ ២០១៧៕

មតិយោបល់