ផ្ទះ ព័ត៌មានកីឡា U15 និង U17 ស...

U15 និង U17 សាលាបាល់ទាត់ជាតិ លត់ឆៃនីសតៃប៉ិចាស់ដៃម្សិលមិញ

0

ក្រុមយុវជនសាលាបាល់ទាត់ជាតិអាយុកក្រោម១៥ និង ១៧ឆ្នាំ បានបំបាក់ក្រុមយុវជនក្លឹប Viking FC យ៉ាងចាស់ដៃកាលពីម្សិលមិញ នៅទីលានសាលាបាល់ទាត់ជាតិបាទី។

U15 កម្ពុជា បានវាយបកយកឈ្នះ U15 ឆៃនីសតៃប៉ិ ដោយលទ្ធផល ២ – ១ ចំណែក U17 វិញលត់ក្រុមភ្ញៀវដល់ទៅ ១០ – ០ ឯណោះ។

មតិយោបល់